https://www.huisartsenpraktijkvoerendaal.nl/druk-druk-druk/_455_n__29_NL_107_____
lettergrootte: A A A
wij-zijn-pluspraktijk
24 april 2019
online-afspraken-maken
15 februari 2019
19 juli 2018

Druk, Druk, Druk, ..............................

 

We leven tegenwoordig in een hectische maatschappij met veel veranderingen voor iedereen.

Ook wij als Medisch Centrum Dammerich ontkomen hier niet aan.

De huidige veranderingen in onze praktijk laten ons iedere dag weer zien dat het zeer moeilijk is iedereen optimaal tevreden te stellen.

De huisartsen, assistentes maar ook u als patiënt zou dit anders en beter willen.

Problemen zoals:

* Het maken van een afspraak met de huisarts op korte termijn.

* De telefonische bereikbaarheid

* Overvolle spreekkamer met uitloop van de wachttijd

 

Dit zijn zaken die u en wij herkennen.

 

Hoe kunnen we gezamenlijk de zorg en zorgklimaat verbeteren zodat we zo weinig mogelijk last hebben van randverschijnselen in onze praktijk?

Wij hebben samen met het team gekeken wat wij kunnen doen om de hinderlijke randverschijnselen tot een minimum te beperken en de zorg te optimaliseren.

 

De volgende acties hebben wij reeds ondernomen:

* Twee nieuwe huisartsen aangesteld.

* De assistentes bijgeschoold zodat zij u goed advies kunnen geven en onderscheid kunnen maken tussen "spoedeisende"en "niet spoedeisende" hulp. Ook zullen de assistentes nog nadrukkelijker vragen stellen over de medische klacht om te kunnen bepalen of een dubbele afspraak ( 20 minuten ) gemaakt dient te worden. Want de huisartsen hebben nu al grote moeite om bij een medische klacht binnen 10 minuten dit te onderzoeken, uit te vragen en de juiste behandeling voor te stellen. Tevens zouden de assistentes u een voorstel kunnen doen om door de praktijkondersteuners geholpen te worden. Zoals u kunt begrijpen, spelen de assistentes een belangrijke rol, als een spin in het web, om het Medisch Centrum zo goed mogelijk te laten functioneren.

* De huisartsen moeten ook de gelegenheid hebben om bij  spoedeisende hulp op huisbezoek te gaan.

Duidelijk is, als dit tijdens het lopende spreekuur gebeurt, dat dit uitloopt.

 

Deze acties zijn er dus vooral op gericht om u als patiënt betere zorg te verlenen en u de medische zorg zo goed mogelijk en efficiënt aan te bieden.

Echter wij kunnen dit niet alleen.

Om deze zorg te verbeteren hebben we het vertrouwen, medewerking en begrip van u als patiënt en uw partner nodig.

 

* Geef de assistentes het vertrouwen dat zij kunnen handelen zoals eerder beschreven. Zij hebben maar één belang en dat is een optimale zorg voor de patiënt en hebben een sleutelpositie om het zorgproces zo goed en zo snel mogelijk te laten verlopen.

* Maak gebruik van de overige informatie die beschreven staat in de folder "Huisartsen Medisch Centrum Dammerich" .

* Als u een klacht of een verbetervoorstel heeft over het functioneren van het Medisch Centrum Dammerich maak dan gebruik van ons formulier op de website. Ook dit kan leiden tot een verbetering van de zorg van ons Centrum.

* Wij vragen u begrip voor die zaken die buiten de directe medische zorg geregeld moeten worden en opgelegd worden door de zorgverzekeringen, samenwerkende partners en overheid.

 

Medewerkers Medisch Centrum Dammerich